Brottsofferjouren Värmland

Barnäktenskap är olagliga!

För många är bröllop något att se fram emot, planera och drömma om. För andra är bröllop en mardröm. Med kampanjen Bortförd vill vi motverka att barn tvingas in i äktenskap och förhindra att de förs ut ur Sverige. Det är olagligt att hota eller tvinga någon att gifta sig mot sin vilja. Barns rättigheter ska ALLTID gå före kollektivets normer och värderingar.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck existerar i grupper med starkt patriarkala och heteronormativa familjesystem där kvinnorna underordnas männen och kollektivet är viktigare än individen. Ofta finns det regler som kontrollerar flickors och kvinnors sexualitet så att hon inte får umgås med vem hon vill, bära vilka kläder hon vill eller ha sex innan giftermål. Våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar.

Familjemedlemmar kan få i uppdrag att se till så att någon inte bryter dessa regler och om de bryts kan någon form av straff bli resultatet. Hot, isolering, barnäktenskap och uppmaning till självmord eller mord är exempel på straff. Även killar kan utsättas, och HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta.

Vad säger lagen?

Svensk lagstiftning tar stark ställning mot hedersrelaterat våld och förtryck. Senast den 1 juli 2020 skärptes lagstiftningen ytterligare då brottet barnäktenskapsbrott infördes. Det innebär att den som tillåter eller förmår ett barn att gifta sig eller ingå en äktenskapsliknande förbindelse kan straffas. Även försök och förberedelser är kriminaliserat i och med den nya lagstiftningen.


Samtidigt infördes utreseförbud som en åtgärd för att skydda barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap. Den som för ut ett barn ur Sverige i strid mot ett utreseförbud kan straffas.

Du som vuxen har ett ansvar att agera.

– Brottsofferjouren Värmland

Här listar vi fem varningssignaler på att en ungdom riskerar att utsättas för tvångsäktenskap:

  1. Ungdomen bryter mot familjens normer.
  2. Denna begränsning och kontroll ökar ju äldre ungdomen blir.
  3. Det finns en oro hos ungdomen inför längre lov.
  4. Det finns planer på äktenskap mot ungdomens vilja.
  5. Ungdomen har en egenvald, icke accepterad partner.Vad kan jag göra?

Är du orolig att föras bort mot din vilja?

I samband med skolloven ökar risken för att unga förs ur landet mot sin vilja och utsätts för tvångsäktenskap. Det är olagligt att hota eller tvinga någon att gifta sig mot sin vilja. Det finns hjälp att få.

Som vuxen är du otroligt viktig och kan göra en stor skillnad i ett barn eller en ungdoms liv genom att förhindra att hen förs bort mot sin vilja. Om du känner oro för någon ung i din närhet finns det några betydande saker du kan göra för att hjälpa till. Kom ihåg, det handlar inte om att göra allt, det handlar om att göra något.

Kontakta oss!

Om du själv är utsatt, eller är en orolig vuxen som misstänker att ett barn eller en ungdom i din närhet ska bli bortförd, kontakta oss på Brottsofferjouren Värmland för att få råd och stöd. Telefonen är bemannad måndag till fredag kl. 08:00-16:00.

Brottsofferjouren Värmland

Kom ihåg att du alltid kan vara anonym! Vi har tystnadslöfte.
Om det är en akut situation ska du alltid ringa 112.

Dubbelliv - podden om hedersrelaterat våld och förtryck

Som vuxen är du otroligt viktig och kan göra en stor skillnad i ett barn eller en ungdoms liv genom att förhindra att hen förs bort mot sin vilja. I det här avsnittet pratar vi om vad kan du göra och vilket stöd du kan få när du upptäcker eller är orolig att ett barn ska föras ut ur Sverige mot sin vilja. Avsnittet gästas av Neslihan Erdis som är Utvecklingsledare Social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland.

Medverkande: Neslihan Erdis och Asal Narimani.

Mer fakta

Vill du läsa mer om bortförda personer? På Länsstyrelsen Östergötlands webbplats kan du ta del av den nationella kartläggningen över bortförda barn.

Som en del av Bortförd-kampanjen finns det grafiskt material som du kan skriva ut själv. Det finns både affischer i A4- och A3-storlek som riktas till barn och unga, samt dubbelsidiga informationskort till yrkesverksamma personer som arbetar med barn och unga.

Affisch, A4 (PDF)

Affisch, A3 (PDF)

Informationskort (PDF)