Brottsofferjouren Värmland

Barnäktenskap är olagliga!

För många är bröllop något att se fram emot, planera och drömma om. För andra är bröllop en mardröm. Med kampanjen Bortförd vill vi motverka att barn tvingas in i äktenskap och förhindra att de förs ut ur Sverige. Det är olagligt att hota eller tvinga någon att gifta sig mot sin vilja. Barns rättigheter ska alltid gå före kollektivets normer och värderingar.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck existerar i grupper med starkt patriarkala och heteronormativa familjesystem där kvinnorna underordnas männen och kollektivet är viktigare än individen. Ofta finns det regler som kontrollerar flickors och kvinnors sexualitet så att hon inte får umgås med vem hon vill, bära vilka kläder hon vill eller ha sex innan giftermål. Våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar.

Familjemedlemmar kan få i uppdrag att se till så att någon inte bryter dessa regler och om de bryts kan någon form av straff bli resultatet. Hot, isolering, barnäktenskap och uppmaning till självmord eller mord är exempel på straff. Även killar kan utsättas, och HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan betyda att:

 • alltid tvingas att gå direkt hem efter skolan.
 • föräldrar förbjuder en att lämna bostaden så att hen inte kan gå till skolan.
 • närstående kontrollerar ens sms, meddelanden, mobil eller dagbok.
 • inte få ha vänskapsrelationer med det motsatta könet.
 • inte få bestämma över sin egen kropp, sitt liv eller sin sexualitet.
 • inte få delta i sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.
 • inte få välja vad man vill plugga efter grundskolan.
 • alltid vara bevakad och kontrollerad eller tvingas bevaka och kontrollera en familjemedlem eller släkting.
 • föräldrar och släkt tvingar sonen att bestraffa en syster för vad hon gjort eller vad andra säger att hon gjort.
 • tvingas gifta sig med någon av motsatt kön trots att man är homosexuell.
 • bli betraktad som familjens eller släktens stora skam om man bryter mot reglerna.
 • bli utfryst ur familjegemenskapen eller tvingas lämna sin familj.
 • bli hotad eller misshandlad.

Vad säger lagen?

Det här gäller vid giftermål:

 • De som gifter sig måste vara över 18 år.
 • Båda måste vilja gifta sig med varandra.
 • Båda måste vara med på bröllopet och säga ja.

Det är olagligt att övertala, lura eller tvinga någon att gifta sig. Den som gör det kan få fängelse. Det spelar ingen roll om det är en förälder, annan vårdnadshavare eller släkting.

Att tvinga någon att gifta sig har varit olagligt i Sverige väldigt länge. År 2020 beslutade Sveriges regering att ändra lagen så att det skulle bli ännu svårare att gifta bort barn. Att gifta bort ett barn kallas nu för barnäktenskapsbrott och personer som tillåter, övertalar eller tvingar ett barn ett gifta sig kan straffas. Att försöka få ett barn att gifta sig är också olagligt, det spelar ingen roll om barnet blir bortgift eller inte.

Om det finns en stor risk att ett barn förs ut ur landet för att bli bortgift kan barnet få ett utreseförbud. Den som för ut ett barn ur Sverige när det finns ett utreseförbud kan straffas.

Du som vuxen har ett ansvar att agera.

– Brottsofferjouren Värmland

Fem varningssignaler på att en ungdom riskerar att utsättas för tvångsäktenskap:

 1. Ungdomen bryter mot familjens normer.
 2. Denna begränsning och kontroll ökar ju äldre ungdomen blir.
 3. Det finns en oro hos ungdomen inför längre lov.
 4. Det finns planer på äktenskap mot ungdomens vilja.
 5. Ungdomen har en egenvald, icke accepterad partner.

Vad kan jag göra?

Du är inte ensam – oavsett om du är rädd för att bli bortförd eller misstänker att någon i din närhet riskerar att föras bort finns det hjälp att få. Det är bättre att be om hjälp en gång för mycket än en gång för lite.

Jag är rädd för att bli bortförd

Du kan alltid kontakta Brottsofferjouren Värmland för att få råd och stöd. Brottsofferjouren har tystnadslöfte och du kan alltid vara anonym.

Du kan ringa till Brottsofferjouren Värmland på nummer 054-18 28 88. Telefonen är bemannad måndag-fredag klockan 8.00-16.00. Om vi inte har möjlighet att ta emot ditt samtal kopplas ditt samtal till vår nationella telefoncentral, det går bra att prata med dem också.

Du kan också skicka ett meddelande till Brottsofferjouren Värmland via sociala medier, vi finns på Instagram och Facebook.

Tänk på att alltid ringa 112 om det är en akut situation.

Jag är orolig för någon i min närhet ska bli bortförd

Som vuxen är du otroligt viktig och kan göra en stor skillnad i ett barn eller en ungdoms liv genom att förhindra att hen förs bort mot sin vilja. Om du känner oro för någon ung i din närhet finns det några betydande saker du kan göra för att hjälpa till. Kom ihåg, det handlar inte om att göra allt, det handlar om att göra något.

 • Visa att du bryr dig.
 • Kontakta Brottsofferjouren Värmland för att få hjälp.
 • Det är extra viktigt att du berättar för någon om det finns en risk att personen i din närhet riskerar att bli hotad, inlåst, slagen eller tvingad att gifta sig.
 • Ha förståelse för att det kan vara väldigt svårt att gå emot eller stå emot ens familjs önskan och vilja. Visa att du finns där även om personen inte kan eller vill göra något åt situationen just nu.

Kontakta oss!

Om du själv är utsatt, eller är en orolig vuxen som misstänker att ett barn eller en ungdom i din närhet ska bli bortförd, kontakta oss på Brottsofferjouren Värmland för att få råd och stöd. Telefonen är bemannad måndag till fredag, 8:00-16:00.

Brottsofferjouren Värmland

Kom ihåg att du alltid kan vara anonym. Vi har tystnadslöfte.
Om det är en akut situation ska du alltid ringa 112.

Dubbelliv - podden om hedersrelaterat våld och förtryck

Som vuxen är du otroligt viktig och kan göra en stor skillnad i ett barn eller en ungdoms liv genom att förhindra att hen förs bort mot sin vilja. I det här avsnittet pratar vi om vad kan du göra och vilket stöd du kan få när du upptäcker eller är orolig att ett barn ska föras ut ur Sverige mot sin vilja. Avsnittet gästas av Neslihan Erdis som är utvecklingsledare Social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland.

Medverkande: Neslihan Erdis och Asal Narimani.

Information för dig som arbetar med barn och unga

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) har publicerat två nationella kartläggningar över bortförda personer i en hederskontext, en 2019 och ytterligare en 2022. Du kan ta del av båda kartläggningarna på webbplatsen hedersfortryck.se.

Nationell kartläggning. Bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019 (hedersfortryck.se)

Kartläggning av bortförda personer i en hederskontext under 2022 (hedersfortryck.se)

Som en del av Bortförd-kampanjen finns det kampanjmaterial som du kan skriva ut själv. Det finns både affischer i A4- och A3-storlek som riktas till barn och unga, samt dubbelsidiga informationskort till yrkesverksamma personer som arbetar med barn och unga.

Det finns även filmer som du kan ta del av, vill du veta mer om materialet eller jobba med frågan, hör av dig till Brottsofferjouren Värmland via e-post: info@varmland.boj.se

Affisch, A4: Bortförd (PDF)

Affisch, A3: Bortförd (PDF)

Informationskort: Bortförd (PDF)

Brottsofferjouren Värmland har även en affisch med information om vad hedersrelaterat våld och förtryck kan innebära som du kan skriva ut själv.

Affisch, A4: Hedersrelaterat våld och förtryck kan betyda… (PDF)